Công thức tính số ngày để Reach hết tệp khách hàng – Đo dung lượng thị trường

Công thức tính số ngày để Reach hết tệp khách hàng :

SỐ NGÀY CHẠY HẾT TỆP =ĐỘ RỘNG TỆP(NGÂN SÁCH HÀNG NGÀYuCPM X 1000)

Ví dụ : Bạn có 1 tệp rộng 500k người 

  • Ngân sách hàng ngày  = 200k
  • uCpm sau khi test thấy được = 20k

Vậy sẽ hết bn ngày để bạn chạy hết tệp đó (trên tính toán, tất nhiên sẽ không thể nào reach hết tệp được)

SỐ NGÀY CHẠY HẾT TỆP =500.000(200.00020.000 X 1000)

Kết quả là : 50 ngày!!!

 

Dung lượng thị trường chính là độ rộng của TỔNG các tệp khách hàng bạn muốn nhắm tới :

Bước 1 : xác định độ trùng lặp giữa các tệp , sau khi loại trừ ta được các tệp cơ bản ĐỘC LẬP VỚI NHAU

Bước 2 : mỗi tệp xác định ngày kết thúc theo công thức trên

Bước 3 : sau khi chạy xong tệp nào hãy vứt nó vào danh mục các tệp đã chạy, để lần sau chạy tệp mới ta loại trừ tệp đó đi 

  • Ô cê
  •  Cũng có thể loại trừ những những khách hàng đã tương tác với trang face và quảng cáo của mình, để quảng cáo tới những tệp khách mới hoàn toàn!!!
Đánh giá post

Leave a Reply