Công thức bid mess giá trị facebook ads

1 – Bid mes (bid trên post ẩn)
– Tạo camp NSCD – ngân sách 100k – chọn tối ưu giá thầu bên ngoài
– Nhân bản 5 nhóm
– Sau 1 ngày chỉ giữ lại 1 nhóm tốt , theo dõi cpm , nếu cpm < 100k thì đặt bid theo công thức :
– Bid = cpm x 3
– Đồng thời tăng ngân sách lên 2tr/1 ngày(tăng trực tiếp NSCD)
– Phân phối chuẩn
– Theo dõi kq và tăng NS những ngày tiếp theo
Với cách này các bạn có thể tăng NS lớn trực tiếp vào NSCD mà chi phí trên 1 kết quả không biến động mạnh!

Đánh giá post

Trả lời

0777.56.4444
icons8-exercise-96 chat-active-icon